Dezinfekčný prípravok Cutasept® G

Kód: 9811351/5 L 9811341/1000ML Zvoľte variant
Novinka
Neohodnotené
Značka: Hartmann
€40,95 €9,83 od €9,83
Skladom Skladom Zvoľte variant
Variant

Cutasept® G sa používá v chirurgickej oblasti: pre predoperačnú dezinfekciu kože a pre označenie dezinfikovanej oblasti. Pre dezinfekciu pred injekciami a punkciami.

Detailné informácie

Podrobný popis

  • pôsobí rýchlo s dobrým a dlho trvajúcim účinkom,
  • sfarbený pre označenie dezinfikovanej oblasti,
  • vynikajúca znášanlivosť s pokožkou.

Nebezpečenstvo. Obsahuje: propán-2-ol (CAS: 67-63-0). Veľmi horľavá kvapalina a pary.  Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Tovar je dostupný na centrálnom sklade dodávateľa. V prípade jeho nedostupnosti budeme zákazníka kontaktovať.