Bezaldehydový dezinfekčný prípravok Bomix® plus

Kód: 1653/2 L 1653/5 L Zvoľte variant
Novinka
Neohodnotené
Značka: Hartmann
€40,90 €104,91 od €40,90
Skladom Skladom Zvoľte variant
Variant

Bezaldehydový dezinfekčný prípravok s vynikajúcim čistiacim účinkom a materiálovou znášanlivosťou. 

Detailné informácie

Rýchle doručenie na celé Slovensko
Rýchle doručenie na celé Slovensko
80 % objednávok odosielame do 48 hodín od potvrdenia objednávky.
Doručenie na výdajné miesta
Doručenie na výdajné miesta
po celom Slovensku, už viac nečakajte na kuriéra a nákup preberte komfortne.
Sme hrdým partnerom firiem a nemocníc na Slovensku
Sme spoľahlivým partnerom firiem a nemocníc na Slovensku
už viac než 2 roky spolupráce, spoľahlivosti a lojality. Ďakujeme.

Podrobný popis

Nebezpečenstvo. Obsahuje: Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: 69011-36-5), N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniopropanoate (CAS: 94667-33-1). Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Tovar je dostupný na centrálnom sklade dodávateľa. V prípade jeho nedostupnosti budeme zákazníka kontaktovať.