Dezinfekčný prípravok Kohrsolin® FF

Kód: 9804313/5 L 9804283/125 Zvoľte variant
Novinka Tip
Neohodnotené
Značka: Hartmann
€51,78 €82,90 od €51,78
Skladom Skladom Zvoľte variant
Variant

Kohrsolin FF je vhodný pre profylaktické očistu a dezinfekcia všetkých povrchov. Je tiež vhodný pre cielené dezinfekčné opatrenia vyžadujúce rozšírené spektrum pôsobnosti (napr. virucidné aktivita).

Detailné informácie

Rýchle doručenie na celé Slovensko
Rýchle doručenie na celé Slovensko
80 % objednávok odosielame do 48 hodín od potvrdenia objednávky.
Doručenie na výdajné miesta
Doručenie na výdajné miesta
po celom Slovensku, už viac nečakajte na kuriéra a nákup preberte komfortne.
Sme hrdým partnerom firiem a nemocníc na Slovensku
Sme spoľahlivým partnerom firiem a nemocníc na Slovensku
už viac než 2 roky spolupráce, spoľahlivosti a lojality. Ďakujeme.

Podrobný popis

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. 

  • dobrá materiálová kompatibilita,
  • dobré čistiace vlastnosti,
  • nezanecháva rezíduá.

Nebezpečenstvo. Obsahuje: glutarál (CAS: 111-30-8). Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH071 Žieravé pre dýchacie cesty. Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. Používajte ochranu dýchacích ciest. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Pri sťaženom dýchaní: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Tovar je dostupný na centrálnom sklade dodávateľa. V prípade jeho nedostupnosti budeme zákazníka kontaktovať.