Dezinfekčný prípravok na povrchy s alkoholom Bacillol® AF

Kód: 9803732/500ML 9812461/5 L 9802134/50ML Zvoľte variant
Novinka
Neohodnotené
Značka: Hartmann
€9,11 €60,77 €4,57 od €4,57
Skladom (1 ks) Skladom Skladom Zvoľte variant
Variant

Bacillol ® AF je vhodný pre rýchlu dezinfekciu povrchov odolných voči alkoholu postrekom a utretím, predovšetkým tam, kde je okrem rýchleho účinku kladený aj požiadavka na zaschnutie bez zanechania akýchkoľvek rezíduí.

Detailné informácie

Rýchle doručenie na celé Slovensko
Rýchle doručenie na celé Slovensko
80 % objednávok odosielame do 48 hodín od potvrdenia objednávky.
Doručenie na výdajné miesta
Doručenie na výdajné miesta
po celom Slovensku, už viac nečakajte na kuriéra a nákup preberte komfortne.
Sme hrdým partnerom firiem a nemocníc na Slovensku
Sme spoľahlivým partnerom firiem a nemocníc na Slovensku
už viac než 2 roky spolupráce, spoľahlivosti a lojality. Ďakujeme.

Podrobný popis

  • hotový roztok
  • rýchle a komplexné pôsobenie
  • široká materiálová kompatibilita s povrchmi odolnými proti alkoholu
  • vyschýna bez zanechania stôp
  • dobre zvlhčí povrch, bez aldehydov, farbív a parfumácie

Nebezpečenstvo. Obsahuje: propán-1-ol (CAS: 71-23-8), propán-2-ol (CAS: 67-63-0). Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte vdychovaniu pár. Noste ochranné okuliare/ ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.