Sterillium® chirurgická dezinfekcia rúk

Kód: 9800962/500 9804072/1 L 9800975/5 L 9802713/100 Zvoľte variant
Novinka Tip
Neohodnotené
Značka: Hartmann
€9,28 €15,32 €70,51 €3,40 od €3,40
Skladom Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Variant

Hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk. Na báze propanolu. Bez parfumácie a pridaných farbív. Na trhu od roku 1965. Aplikačný čas 1,5 minúty.  Pre klinickú a chirurgickú dezinfekciu rúk.

Detailné informácie

Podrobný popis

  • úplne účinné proti baktériám, kvasinkám a obaleným vírusom,
  • výnimočne dobrá znášanlivosť s pokožkou aj pri dlhodobom používaní,
  • skvelá okamžitá účinnosť.

Pozor. Obsahuje: propán-2-ol (CAS: 67-63-0), propán-1-ol (CAS: 71-23-8). Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Tovar je dostupný na centrálnom sklade dodávateľa. V prípade jeho nedostupnosti budeme zákazníka kontaktovať.