Sterillium® med chirurgická dezinfekcia rúk

Kód: 9810371/500 9810391/5 L 9810961/100 9810342/1 I Zvoľte variant
Novinka Tip
Neohodnotené
Značka: Hartmann
€9,47 €72,07 €3,62 €16,07 od €3,62
Skladom Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Variant

Sterillium ® med pre hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk. Sterillium ® med neobsahuje farbivá a parfumáciu a preto je vhodný predovšetkým pre používateľov s citlivou pokožkou. Aplikačný čas 1,5 minúty. 

Detailné informácie

Podrobný popis

  • úplne aktívne proti baktériám ako obaleným, tak neobaleným vírusom vrátane norovírusom,
  • výnimočne dobrá znášanlivosť s pokožkou aj pri dlhodobom používaní,
  • skvelá okamžitá účinnosť.

Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Tovar je dostupný na centrálnom sklade dodávateľa. V prípade jeho nedostupnosti budeme zákazníka kontaktovať.