Dezinfekčné utierky na báze alkoholu Bacillol® Tissues v tube

Kód: 9805053/100KS
Novinka
Neohodnotené
Značka: Hartmann
€14,27
Skladom

Bacillol® Tissues sú dezinfekčné utierky na okamžité použitie. Sú vhodné na jednoduché čistenie a dezinfekciu nealkoholických zdravotníckych pomôcok a povrchov.

Detailné informácie

Podrobný popis

•široké spektrum účinnosti,
•účinné už za 30 s,
•môže sa používať bez rukavíc,
•široká materiálová znášanlivosť u povrchov odolných proti alkoholu,
•dobre sa nanáša a rýchlo usychá•jednoduché použitie z praktickej dózy,
•dózy sú opakovane naplniteľné.

Pozor. Obsahuje: propán-1-ol (CAS: 71-23-8), propán-2-ol (CAS: 67-63-0) Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

Tovar je dostupný na centrálnom sklade dodávateľa. V prípade jeho nedostupnosti budeme zákazníka kontaktovať.